Строительство

Новострой


Скачать с ютуб Miyagi & Andy Panda - Minor (Mood Video)

00:00:00 30 млн просмотров

Скачать видео: Скачать MP3: Если кнопки скачивания не загрузились НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу

https://yamakasi2020.com

Miyagi \u0026 Andy Panda - Minor

Produced by FMT.JETLAG https://instagram.com/fmt.jetlag

Director: Georgy Tarasov
Codirector: Vladimir Ivanov
Executive producer: Arseniy Zyabbarov


Producer: Ekaterina Kuznetsova
Producer assistant: Victoria Sobchenko
HAJIME: Batraz Pukhaev, Konstantin Bagaev

Production designer: Vasiliy Archangelskiy
Props master: Olga Kryachkova
Art workers: Evgeny Malin, Nikolai Tumaev, Evgeniy Pyatakov
Props: Kirill Bodyanskiy, Anton Kronin

Style: Polina Nomore
Style assistants: Georgy Milyutin, Daria Pavlova
MUAH: Kseniia Andreeva

Camera equipment: DaBro Rental
1AC: Tonya Solovyova
Camera assistant: Stas Novikov
Production assistants: Polina Klepper, Mikhail Kurasov, Arina Kobylanskaya
SFX: Maxim Sorokin

Color: Alexander Zolotarev
CGI: Danya Tarasov, Dmitry Bogdanov
Title: Ira Boritskaya
Backstage: Evgeniy Grebennikov, Alexandra Melnik

Models: Anastasia Maslennikova, Vladimir Moshechkov, Telman Ernst, Valeriya Fatkulina, Hasbi Tatraev, Danila Drobikov, Isabella Karsanova, Iren Elbekyan, Milena Popovich, Gleb Serebryannikov, Pavel Maklyarovskiy, Lev Adakhovskii, Mikho Mudjiri

Special thanks:
VIP Domik, Pavel Kuznetsov, Maksim Gasanov

hajimerecords copyright: 2020

VK: https://vk.com/hajimerecords
Instagram: https://www.instagram.com/hajimerecords

Comments