Строительство

Новострой


Скачать с ютуб Večer chvál s modlitbami za uzdravenie - Čo Ti chýba...

00:00:00 2,6 тыс. просмотров

Скачать видео: Скачать MP3: Если кнопки скачивания не загрузились НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу

Pozývame Ťa na večer chvál s Koinoniou Ján Krstiteľ v Prešove.

Témou tohto večera je: Čo Ti chýba...

Výstavbu nášho Domu Koinonie Ján Krstiteľ v Prešove a naše evanjelizačné aktivity môžeš podporiť na našej webovej stránke: https://www.koinoniapo.sk/dom-koinonie

Comments